Vi deler med glede

luftamb.jpeg

SAMFUNNSANSVAR

Fileks AS satsar på å gje vidare medan vi innvesterar i lokalsamfunnet. 1% av omsetninga går til prosjekt innan kultur, idrett og miljø. I tillegg gjer vi økonomisk støtte på månadleg basis til foreiningar og ideelle organisasjonar i vårt lokalmiljø. 

Vi i Fileks AS forstår vårt samfunnsansvar. Vi kunne lett gjort som mange andre; fokusert på eigen vekst og forretning og stoppe der. Vi trur at den beste kombinasjonen er å hjelpe andre medan ein sjølv er i vekst og utvikling. Å hjelpe menneske minimerar vårt totale karbonavtrykk, til beste for oss alle. Vi sparer verdifulle ressursar og er med på å skape viktige arbeidsplassar. Vi kan vere med på å redde liv og å spre glede. Dette er årsaka til at vi i Fileks samarbeider og deler av vårt overskot med Barnekreftforeininga og stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Du kan vere med å auke beløpet på desse gåvene ved å levere dine tekstilar til oss.