Fileks AS er stolt sponsor!

Fileks AS er stolt sponsor!

Vi i Fileks AS forstår vårt samfunnsansvar. Vi kunne blitt ei forretning og stoppe der. Det er ikkje det vi trur på. Vi trur at å drive ei verksamheit, og samtidig kunne hjelpe andre er den beste kombinasjonen. Å hjelpe folk minimere karbonavtrykket sitt. Å spare verdifulle ressursar. Å skape arbeidsplassar. Å redde liv. Å gi glede. Det er derfor Fileks AS no samarbeidar med og deler overskuddet vårt med Barnekreftforeninga og stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Fileks AS gir støtte og gir tilbake

Miljørapport 2016