Lita bedrift tek stort samfunnsansvar

Fileks AS sørger for at folk på Vestlandet kan levere inn tekstil, kle og sko til gjenbruk. Så sørgar vi for at dette blir levert til sorteringsanlegg i Europa. Kleda får eit nytt liv ein annan stad.

Ikkje berre har vi skapt eit levebrød for oss sjølve og familien, men eit levebrød for fire tilsette. Plamen og Bilyan Uzunov, som er medeigar, driv eit føretak som tenkjer større enn eiga verksemd.

Foto: Fredrik Naumann, Felix Features

Foto: Fredrik Naumann, Felix Features

Ny nettside 🥳

Ny nettside 🥳

The only constant is change

The only constant is change