Sunnmørsposten

Kamp om brukte kle

Selskapet Fileks i Stranda samlar inn brukte kle i konkurranse med dei idealistiske aktørane. Kleda blir selde vidare i utlandet. Akkurat som dei idealistiske aktørane gjer!

Export til Polen 4/4/17

Sunnmøringen

Sunnmøringen