The only constant is change

The only constant is change

Ein klok mann sa ein gong at "the only constant is change".

Denne filosofien er henta inn vårt nye design på konteinaren. Vi tok et trivielt objekt og ga den evna til å fortelje deg ei historie. Det vi håpar vi har oppnådd, er at du får eit ekstra smil i kvardagen.

IMG_2165.jpg

Lita bedrift tek stort samfunnsansvar

Vi er så heldig med slike samarbeidspartnere!

Vi er så heldig med slike samarbeidspartnere!