Fileks AS satsar på å gje vidare medan vi innvesterar i lokalsamfunnet. 1% av omsetninga går til prosjekt innan kultur, idrett og miljø. I tillegg gjer vi økonomisk støtte på månadleg basis til foreiningar og ideelle organisasjonar. 

Vi i Fileks AS forstår vårt samfunnsansvar. Vi kunne lett gjort som mange andre; fokusert på eigen vekst og forretning og stoppe der. Vi trur at den beste kombinasjonen er å hjelpe andre medan ein sjølv er i vekst og utvikling. Å hjelpe menneske minimerar vårt totale karbonavtrykk, til beste for oss alle. Vi sparer verdifulle ressursar og er med på å skape viktige arbeidsplassar. Vi kan vere med på å redde liv og å spre glede. Dette er årsaka til at vi i Fileks samarbeider og deler av vårt overskot med Barnekreftforeininga og stiftelsen Norsk Luftambulanse.

 


 

Vi er stolt støttebedrift til Stiftelsen Norsk Luftambulanse - du veit aldri når du treng dei!


Bilde av klescontainer for innsamling av brukte tøy

slank restavfalLet

Ein fersk rapport viser at kvart år hiv kvar enkelt innbyggar 7,6 kg med kle i restavfallet. Har du plass til ein konteinar ved di bedrift, på din eigedom eller ein stad som passar? Ta kontakt med oss og ta del innsatsen.