Fileks AS vart etablert i 2015 på Stranda i Møre og Romsdal. Vårt fremste mål er å spare verdifulle ressursar og å vere ein vesentleg bidragsytar til lokalsamfunnet. 

 

misjon

Med solid erfaring innan bransjen for brukte tekstilar, vil vi i Fileks byggje ei verdifull verksemd ved å gje tilbake. Vi satsar stort på å tileigne oss kunnskap, vere fleksible og nytenkande. . 


Fileks er ei sunnmørsbedrift i rask vekst som samlar inn brukte kle til resirkulering og gjenbruk. GJE DET VIDARE er vår visjon»

Fleire av oss har sjølv små born og vi vil gjerne gje noko tilbake til lokalsamfunnet ved å støtte ulike tiltak for born og unge i vår region.
— Plamen Petkov v/Fileks AS

plamen.petkov.daglig.leder.JPG

Plamen Petkov

Grunnleggar og dagleg leiar

post@fileksas.no

Linkedin


bilyan.uzunov.fileks.daglig.leder.jpg

Bilyan Uzunov

Nestleiar
Logistikk- og lageransvarleg

bilyan.uzunov@fileksas.no


IMG_1336.JPG

Torleif Reed

PR- og kundeansvarleg

torleif.reed@fileksas.no

tel. 413 76 676


mannskap.fileks.JPG

Denis Obruchkov

Logistikk

denis.obruchkov@fileksas.no

 

KVA VI HAR OPPNÅDD FRAM TIL NO?

  • I 2015 samla vi inn 8 tonn av møblar som vart eksportert til gjenbruk.

  • I 2016 plasserte vi ut dei første 10 innsamlingskonteinarar i Møre og Romsdal.

  • Innsamling av møblar var framleis i gang medan vi arbeidde med å skifte fokus til innsamling av kle.

  • I tredje kvartal av 2016 beslutta vi ar vi ville plassere ut 22 nye innsamlingskonteinarar.

  • Siste last med brukte møblar vart sendt frå Norge.

  • 2017 - Breitt nettverk av innsamlingspunkt er på plass.

  • 2019 - Fileks har etablert tillit og har mange samarbeidspartnarar.

 

KVA SKJER MED KLEDA?

Du lurer sikkert på kva som skjer med kleda du gjer? Vi tømmer konteinarane og samlar alt på vårt hovudlager på Stranda. Deretter pakkar vi produkta i store sekkar som er skreddarsydd for frakt med vogntog. Sekkane sendast til sortering til følgande land:

- Polen
- Bulgaria
- Estland
- Kviterussland
- Ukraina
- Litauen osv.

Etter at kleda er sendt frå vårt lager og frakta over grensa, er det mottakar som er ansvarleg for den vidare prosessen.